Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Co zrobić w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wykonanie kolejnego badania technicznego pojazdu?

drW przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na potwierdzenie wykonania badania technicznego pojazdu, na początku należy udać się na stację kontroli pojazdów, diagnosta przeprowadzi badanie i wystawi zaświadczenie z datą na kolejny rok. Z zaświadczeniem tym należy udać się  do Wydziału Komunikacji w którym Państwo rejestrowali swój pojazd w celu wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy. Proszę pamiętać udając się do Wydziału Komunikacji należy zabrać ze sobą: Kartę Pojazdu (czerwona książeczka) jeśli oczywiście była wydana przy rejestracji oraz tablice rejestracyjne od tego pojazdu.

Jak często wykonuje się badania techniczne pojazdów?

kalendarz1W pojazdach nowych, pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie powyższych terminów, badania techniczne wykonujemy z częstotliwością jednego roku, z wyjątkiem ciągników i przyczep rolniczych oraz motorowerów gdzie badanie powtarzamy co 2 lata. W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, badania techniczne wykonujemy co roku bez względu na wiek pojazdu.

Jakie pojazdy nie podlegają okresowym badaniom technicznym?

Image 1
  • przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg
  • samochody zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych
  • motocykle zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych