Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Kto może dokonać zmian konstrukcyjnych ?

banerek 1Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów - kod PKD 50.20.A. Nasz serwis jest uprawniony do w/w zmian.

Jakie dokumenty są wymagane podczas badania technicznego po wykonanych już zmianach konstrukcyjnych ?

banerek 1  W celu wykonania badania technicznego, po zmianach konstrukcyjnych pojazdu należy przedstawić następujące dokumenty:
  • dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający, że zmiany konstrukcyjne wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty wymagane przez Wydział Komunikacji:

  • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • faktura lub paragon na wykonanie tych zmiany,
  • zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzające poprawność wykonania zmian
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej).
  • wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej),