Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Co zrobić w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wykonanie kolejnego badania technicznego pojazdu?

drW przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na potwierdzenie wykonania badania technicznego pojazdu, na początku należy udać się na stację kontroli pojazdów, diagnosta przeprowadzi badanie i wystawi zaświadczenie z datą na kolejny rok. Z zaświadczeniem tym należy udać się  do Wydziału Komunikacji w którym Państwo rejestrowali swój pojazd w celu wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy. Proszę pamiętać udając się do Wydziału Komunikacji należy zabrać ze sobą: Kartę Pojazdu (czerwona książeczka) jeśli oczywiście była wydana przy rejestracji oraz tablice rejestracyjne od tego pojazdu.