Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Kto może dokonać zmian konstrukcyjnych ?

banerek 1Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów - kod PKD 50.20.A. Nasz serwis jest uprawniony do w/w zmian.