Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Na jaki okres diagnosta dopuści pojazd do ruchu przy pierwszym przeglądzie w kraju?

kalendarz1 Jeżeli samochód jest młodszy niż 3 lata, diagnosta dopełni termin badania do 3 lat od daty pierwszej rejestracji za granicą. To pozwoli na wykonanie następnego badania technicznego ważnego na 2 lata.
Jeżeli samochód jest starszy niż 3 lata ale nie ma jeszcze 5 lat, diagnosta dopełni termin przeglądu rejestracyjnego do lat 5, lub przedłuży o rok w przypadku kiedy ten pierwszy termin będzie krótszy od roku czasu. W pojazdach powyżej 5 lat, następny termin badania technicznego zostanie ustalony na 1 rok. W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, termin następnego badania techniczne zostanie ustalony na 1 rok niezależnie od tego ile ma lat.