Sprawdź jak do nas trafić?

Certyfikaty

Generacje instalacji LPG

Instalacja gazowa LPG jest zestawem urządzeń, mających za zadanie zapewnienie zasilania silnika samochodowego gazem płynnym LPG
Adaptacja samochodów do zasilania paliwami gazowymi jest procesem technologicznie skomplikowanym. Prawidłowo prowadzony proces adaptacji zaczyna się od oceny możliwości eksploatacji samochodu oraz określenia stanu technicznego silnika, następnie dobiera się odpowiednią instalację i sprawdza się jej poprawne funkcjonowanie. Przy okazji należy sprawdzić też jak współdziałać będzie zasilanie gazowe z benzynowym. W zależności od rodzaju silnika dobiera się odpowiednią generację instalacji LPG.

Podział instalacji gazowych na tzw. generacje, wygląda następująco:  

I generacja instalacji LPG

Instalacja mieszalnikowa, bez możliwości elektronicznego regulowania składu mieszanki, odpowiednia jest dla samochodów wyposażonych w gaźnik, wtrysk jednopunktowy lub wielopunktowy bez katalizatora i sondy lambda. LPG poprzez wielozawór trafia do reduktora. Stąd już w fazie lotnej trafia do miksera, gdzie powstaje mieszanka powietrzno-gazowa. Zaworami ssącymi mieszanka przedostaje się z kolei do cylindra, gdzie następuje spalanie. Systemy pierwszej generacji stosuje się przede wszystkim w samochodach, które nie są wyposażone w sondę Lambda i katalizator, czyli przeważnie w pojazdach gaźnikowych.

II generacja instalacji LPG

Drugą generację instalacji LPG stosuje się w samochodach wyposażonych w jedno- i wielopunktowy wtrysk benzyny z katalizatorem oraz sondą lambda. W samochodzie z jednopunktowym wtryskiem zastosowanie systemów pierwszej generacji grozi uszkodzeniem katalizatora i lambdy. Punktem wspólnym w obu systemach jest fakt, że gaz w fazie ciekłej dostaje się do parownika, gdzie przechodzi w fazę lotną. Różnica polega na tym, że w II generacji dawka gazu LPG jest regulowana przez elektroniczny układ sterujący /kontroler sondy lambda/, który również decyduje o składzie mieszanki powietrzno-gazowej na podstawie odczytu z sondy lambda i czujnika położenia przepustnicy TPS.

III generacja instalacji LPG

Instalacje III generacji przeznaczone są do samochodów z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Mieszanka paliwowo-powietrzna powstaje przed zaworem ssącym i w zależności od ilości powietrza napływającego do cylindra podawana jest (przez wtryskiwacz benzyny) ściśle określona ilość paliwa. Zasadą działania układów III generacji jest bezpośredni wtrysk gazu do kolektora ssącego, za co odpowiada silnik krokowy. W instalacji takiej zostaje wyeliminowany mieszalnik. Porównać to można do benzynowego silnika o wtrysku jednopunktowym.

IV generacja instalacji LPG

IV generacja układów gazowych to najnowocześniejsze konstrukcje, które mają na celu wyeliminowanie różnic dynamiki i mocy silnika zasilanego gazem i benzyną. Do uzyskania takiego efektu jazdy na LPG służy SGI, czyli Sekwencyjny Wtrysk Gazu. IV generacja niezbędna jest w samochodach wyposażonych w wielopunktowy wtrysk benzyny z katalizatorem. Ponadto w układzie tego typu wtryskiwacz gazu działa niemal tak samo jak wtryskiwacz benzyny.Gaz doprowadzany jest do wtryskiwaczy gazowych z reduktora, dzięki pracy komputera obliczony zostaje dokładnie moment otwierania wtryskiwacza i czas trwania wtrysku, to gwarantuje, że różnicę w osiągach i dynamice silnika po przełączeniu z zasilania benzynowego na gazowe są nie do odczucia. Układ ten zgodny jest z systemem kontroli E-OBD II i spełnia najnowsze wymogi emisji spalin określone przez UE. Największą zaletą IV generacji jest brak odczuwalnej różnicy pomiędzy zasilaniem gazowym, a benzynowym oraz automatyczne przejście z zasilania gazowego na benzynowe w momencie braku gazu w zbiorniku.

V generacja instalacji LPG

W instalacji V generacji gaz wtryskiwany jest w postaci ciekłej a nie lotnej, generacja ta nie wymaga więc parownika. LPG w stanie ciekłym płynie przewodami do regulatora ciśnienia, a stamtąd trafia bezpośrednio do wtryskiwaczy w kolektorze dolotowym. Instalacja ta jest mało popularna w Polsce.